Put option là gì

Hiểu những điều cơ bản của các tùy chọn mua và bán là cơ bản để hiểu cách kiếm tiền trên thị trường Forex. Nguyên tắc cơ bản là những điều cơ bản của các lựa chọn mua và bán.

Trước tiên chúng ta hãy xác định một tùy chọn mua và bán. Về cơ bản, một lựa chọn mua và bán là một hợp đồng nêu rõ rằng có một thỏa thuận tồn tại giữa người mua và người bán đối với hàng hóa hoặc tiền tệ liên quan. Trong hợp đồng này, người mua đồng ý mua hàng hóa ở một mức giá nào đó và người bán đồng ý bán cùng một mặt hàng ở một mức giá nào đó. Nếu người mua không thực hiện quyền mua hàng của mình thì họ không mua hàng hóa.

Cũng trong hợp đồng này, người mua có thể thực hiện quyền mua hàng hóa của mình bất cứ lúc nào, miễn là họ đã thực hiện tất cả các tính toán cần thiết liên quan đến chi phí có thể cho người bán hàng hóa, nếu điều đó xảy ra. Do đó, hợp đồng nêu rõ rằng người bán có quyền bán hàng hóa với mức giá quy định trong hợp đồng. Đây thực chất là nguyên tắc cơ bản của các lựa chọn mua và bán.

Cách tốt nhất để hiểu các nguyên tắc cơ bản của các tùy chọn mua và bán là biết trạng thái mặc định của hợp đồng. Nếu tùy chọn của chủ hợp đồng không thực hiện, anh ta hoặc cô ta sẽ mất toàn bộ số tiền đầu tư vào tùy chọn, cộng với phí bảo hiểm được trả cho tùy chọn đó put option là gì .

Nếu chủ hợp đồng thực hiện quyền mua quyền chọn của mình và quyền đó được thực thi, thì trạng thái mặc định của hợp đồng sẽ thay đổi từ “thực hiện” sang “mua”. Người mua trở thành chủ sở hữu của hàng hóa và người đó phải trả cho người bán khoản chênh lệch giữa phí bảo hiểm mà người đó đã trả cho quyền chọn và giá trị của hàng hóa mà người mua đã mua.

Vì vậy, bây giờ chúng ta có một ý tưởng về tùy chọn là gì và nó là gì, chúng ta cần hiểu cách sử dụng chúng để kiếm tiền trong thị trường Forex. Chúng tôi có thể làm điều này bằng cách phân tích các nguyên tắc cơ bản của các tùy chọn và ý nghĩa của nó đối với người mua.

Trước hết, sử dụng đúng thời điểm và công cụ, nhà giao dịch có thể mua hoặc bán tiền tệ, và theo cách an toàn hơn nhiều so với mua và bán cổ phiếu bằng ngoại hối. Tuy nhiên, thị trường Forex không phải là một thị trường trao đổi. Có nhiều rủi ro hơn, bởi vì không có trao đổi trung tâm.

Bây giờ, khi bạn đang đầu tư vào thị trường Forex, bạn phải xem xét yếu tố rủi ro. Nếu bạn biết cách kiếm tiền trong thị trường Forex, bạn sẽ có thể giảm thiểu rủi ro mà thị trường mang lại. Biết cách kiếm tiền trong thị trường Forex cũng sẽ giúp bạn hiểu biết hơn về giao dịch và cách tận dụng tối đa giao dịch của bạn.
Thêm thông tin trên trang web FIBO Group